Privacyverklaring en Cookiebeleid

1. Doel van deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe de Universiteit van Leeds (‘universiteit’) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt wanneer u deze website bezoekt en/of zich registreert om toegang te krijgen tot de Q-BEx vragenlijst (de ‘vragenlijst’). De universiteit is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Let op: u ontvangt aanvullende informatie zodra u zich registreert bij de website om toegang te krijgen tot de vragenlijst.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring en andere privacyverklaringen doorleest die we in specifieke gevallen verstrekken wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring dient als aanvulling op andere verklaringen en is niet bedoeld als vervanging.

2. Wijzigingen in deze privacyverklaring

De informatie in deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien en bijgewerkt. Bij belangrijke wijzigingen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij we uw toestemming voor deze verdere verwerking hebben gekregen.

3. Vragen

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

U vindt de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming in paragraaf 10 van deze privacyverklaring.

4. Verwerkingsdoel

4.1 Expliciet verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die verzameld worden van professionele Gebruikers zullen worden gebruikt om hen te informeren over updates of technische problemen met de vragenlijst en hen op de hoogte te brengen van mogelijkheden om bij te dragen aan toekomstige verbeteringen van de vragenlijst.

De persoonsgegevens die verzameld worden van Respondenten zal alleen toegankelijk zijn voor de Gebruiker die de versie van de vragenlijst heeft gemaakt die de Respondent heeft ingevuld. Deze data zal niet toegankelijk zijn voor het Q-BEx team of voor iemand van de Universiteit van Leeds.

De data die door Respondenten wordt verstrekt, wordt automatisch geanonimiseerd, maar er is een sleutelbestand beschikbaar in een tekstdocument, alleen toegankelijk voor de Gebruiker (om de data indien nodig te koppelen aan individuele kinderen). Gebruikers worden geacht de data lokaal op te slaan volgens hun professionele gedragscode en in navolging van de databeschermingsrichtlijnen van hun land. Persoonsgegevens over de gezinsleden van de kinderen wordt niet opgeslagen. Die informatie wordt alleen gebruikt om de vragenlijst aan te passen op het moment dat de Respondent de vragenlijst aan het invullen is.

4.2. Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de universiteit automatisch bepaalde gegevens van uw browser, waaronder uw IP-adres, het type browser en mogelijk het adres van de website die u het laatst hebt bezocht. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te helpen bij het opsporen van beveiligingsinbreuken. Onze gerechtvaardigde belangen om de veiligheid van de website te waarborgen, vormen de grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. De universiteit bewaart deze gegevens in een vorm waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, zolang wij de Q-BEx vragenlijst aanbieden (tenzij u ons vraagt deze gegevens te wissen).

5. Verstrekking aan derden

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven (tenzij u hiervan op de hoogte bent gebracht – zie paragraaf 7).

6. Gegevensbewaring

Gebruikersgegevens worden voor onbepaalde tijd op een veilige server in het Verenigd Koninkrijk opgeslagen (tenzij Gebruikers vragen om deze te wissen).

Data van Respondenten wordt opgeslagen op een veilige server in het Verenigd Koninkrijk voor een periode van één jaar. Daarna wordt deze vernietigd.

7. Cookiebeleid

Wanneer we u op onze website om persoonsgegevens vragen, wordt u op dat moment geïnformeerd over het doel van de verwerking van de gegevens en hoe deze worden verwerkt, de grondslag voor de verwerking en de eventuele verstrekking aan derden.

Q-BEx (‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’) kan cookies, webbakens, tracking pixels en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze website www.q-bex.org bezoekt, inclusief alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele websites of mobiele applicaties die daarmee verband houden of daarmee verbonden zijn (gezamenlijk de ‘website’), om de website aan te passen en uw ervaring te verbeteren.

We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de datum ‘Laatst bijgewerkt op’ van dit Cookiebeleid bij te werken. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht nadat het bijgewerkte Cookiebeleid op de website is gepubliceerd. U doet afstand van het recht om een specifieke kennisgeving te ontvangen van elke wijziging of aanpassing.

We raden u aan om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. Wanneer u de website blijft gebruiken na de datum waarop een herzien Cookiebeleid is gepubliceerd, geeft u hiermee aan dat u op de hoogte bent gebracht van, zich zult houden aan en akkoord gaat met de wijzigingen in het Cookiebeleid.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van onze website te volgen en om statistische rapporten op te stellen over de activiteit op de website. Ga voor meer informatie naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te blokkeren. Op de bovenstaande websites wordt beschreven hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. Houd er echter rekening mee dat wanneer u cookies blokkeert, sommige functies van onze website mogelijk niet goed meer werken.

Gebruik van cookies

Een ‘cookie’ is een klein gegevensbestand met een aan u toegewezen unieke identificatiecode die op uw computer wordt opgeslagen. Uw browser verzendt deze unieke identificatiecode telkens wanneer u onze website bezoekt. We gebruiken cookies op onze website om, onder andere, bij te houden welke diensten u gebruikt, registratiegegevens vast te leggen, uw gebruiksvoorkeuren op te slaan, ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft op de website, aankoopprocedures te vereenvoudigen en bij te houden welke pagina’s u bezoekt. Cookies geven ons inzicht in de manier waarop onze website wordt gebruikt en helpen ons om de gebruikerservaring te verbeteren.

Soorten cookies

De volgende soorten cookies kunnen worden geplaatst wanneer u de website bezoekt:

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden door adverteerders en advertentieservers op uw computer geplaatst om voor u mogelijk relevante en interessante advertenties weer te geven. Met deze cookies kunnen adverteerders en advertentieservers informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze website en andere websites, de advertenties afwisselen die naar een specifieke computer worden gestuurd en bijhouden hoe vaak een advertentie is bekeken en door wie. Deze cookies zijn gekoppeld aan een computer en verzamelen geen persoonlijke informatie over u.

Analytische cookies

Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers op onze website terechtkomen en welke delen van onze website ze vervolgens bezoeken. Dankzij deze cookies weten we welke functies van de website goed werken en welke functies moeten worden verbeterd.

Onze cookies

Onze cookies zijn ‘directe cookies’ en deze kunnen tijdelijk of permanent zijn. Het zijn noodzakelijke cookies; zonder deze cookies werkt de website niet goed of zijn bepaalde functies of functionaliteiten niet beschikbaar. U kunt sommige van deze cookies handmatig uitschakelen in uw browser, maar dit kan de werking van de website nadelig beïnvloeden.

Personalisatie-cookies

Personalisatie-cookies worden gebruikt om terugkerende bezoekers van de website te herkennen. We gebruiken deze cookies om uw browsergeschiedenis, de pagina’s die u hebt bezocht en uw instellingen en voorkeuren op te slaan telkens wanneer u de website bezoekt.

Beveiligingscookies

Beveiligingscookies helpen bij het identificeren en voorkomen van beveiligingsrisico’s. We gebruiken deze cookies om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen.

Cookies voor sitebeheer

Cookies voor sitebeheer worden gebruikt om uw identiteit of sessie op de website te bewaren, zodat u niet onverwachts wordt afgemeld en alle gegevens bewaard blijven die u op verschillende pagina’s hebt ingevoerd.

Cookies van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van derden op uw computer worden geplaatst, door bedrijven die bepaalde diensten uitvoeren die wij aanbieden. Derden gebruiken deze cookies om bepaalde informatie over u te verzamelen en volgen.

Cookies beheren

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te verwijderen of blokkeren. Houd er echter rekening mee dat de website of delen ervan dan mogelijk niet meer beschikbaar zijn of niet goed werken.

Controleer de cookie-instellingen van uw browser of apparaat voor meer informatie over het beheren van cookies of bezoek een van onderstaande websites (afhankelijk van de browser die u gebruikt):

U kunt zich bovendien afmelden voor sommige cookies van derden via de Your Online Choices Opt-Out Tool.

Andere trackingtechnologieën

Naast cookies kunnen we webbakens, tracking pixels en andere trackingtechnologieën gebruiken om de website aan te passen en uw ervaring te verbeteren. ‘Webbakens’ of ‘tracking pixels’ zijn kleine objecten of afbeeldingen die zijn ingesloten in een webpagina of e-mail.

Ze worden gebruikt om het aantal gebruikers bij te houden dat bepaalde pagina’s heeft bezocht en e-mails heeft bekeken, en om andere statistische gegevens te verkrijgen. Webbakens en tracking pixels verzamelen slechts een beperkt aantal gegevens, zoals een cookienummer, de tijd en datum waarop de pagina of de e-mail wordt bekeken en een beschrijving van de pagina of e-mail waarop ze zijn geplaatst. Webbakens en tracking pixels kunnen niet worden geweigerd. U kunt het gebruik ervan echter wel beperken door de cookies die eraan gekoppeld zijn te beheren.

U kunt uw privacy-instellingen, waaronder cookie-instellingen, ook beheren via de instellingen van uw browser.

Ga voor meer informatie over cookies naar de website van het Information Commissioner’s Office.

8. Uw plicht om ons te informeren over wijzigingen

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die de universiteit bewaart nauwkeurig en actueel zijn. We vragen u contact met ons op te nemen wanneer de door u verstrekte persoonsgegevens veranderen en moeten worden bijgewerkt.

9. Uw rechten als betrokkene

In lijn met de AVG hebt u in bepaalde omstandigheden de volgende rechten:

  • het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, indien toestemming de grondslag voor de verwerking is
  • het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in te zien
  • het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te corrigeren, indien deze niet juist zijn
  • het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te laten wissen
  • het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  • het recht om een kopie te ontvangen van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat
  • het recht om in bepaalde gevallen niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming
  • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

10. Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop we via deze website uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de universiteit, Alice Temple.

Het Information Commissioner’s Office (ICO) is de Britse toezichthouder wat betreft de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De universiteit staat bij het ICO geregistreerd als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw vraag hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten. In het Verenigd Koninkrijk is dit het https://ico.org.uk/

Laatst bijgewerkt: 9 december 2022