Privacybeleid

De informatie die door professionele gebruikers of door respondenten wordt verschaft, zal niet worden gebruikt op een manier die kan leiden tot het identificeren van de individuen in kwestie. Alle informatie is vertrouwelijk.

Respondenten geven alleen toestemming voor het gebruik van hun informatie voor de doeleinden zoals uitgelegd door de professional die hen gevraagd heeft de vragenlijst in te vullen.