Disclaimer

Het Q-BEx team is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van de vragenlijst, en staat niet automatisch achter onderzoeksprojecten gebaseerd op de data die volgt uit de vragenlijst. De geldigheid van de afgeleide taalscores hangen af van hoe de online vragenlijst is aangepast door de gebruiker, zoals uitgelegd in de documentatie.