De Q-BEx is een aanpasbare online tool die leerkrachten, logopedisten en onderzoekers kunnen gebruiken om de taalervaringen en taalachtergrond van tweetalige/drietalige kinderen beter te begrijpen.

Het Q-BEx project in een notendop

Meertaligheid is een wereldwijd fenomeen met een enorme diversiteit. Overal stuiten onderzoekers, leraren en logopedisten op vergelijkbare obstakels bij het inschatten in hoeverre iemand meertalig is. De tools die binnen het Q-BEx project zijn ontwikkeld, worden onderbouwd door een grondige evaluatie van bestaande tools en een consensus onder onderzoekers, logopedisten en leraren over welke aspecten van taalervaring meegerekend zouden moeten worden. We hebben een gebruiksvriendelijke online vragenlijst (en backend-calculators) ontwikkeld die de uitkomsten van huidige en cumulatieve taalervaring direct terug kan geven, evenals een aantal andere metingen die relevant zijn voor het ontwikkelen van taalprofielen van tweetalige/drietalige kinderen. De vragenlijst kan op veel manieren worden aangepast om het gebruik te vergemakkelijken en de gewenste mate van detail te voorzien.

De betrouwbaarheid en taaloverstijgende geldigheid van de nieuwe tool wordt bepaald met behulp van nieuwe gegevens van 300 kinderen uit 3 verschillende landen. Op basis van deze data bieden we op feiten gebaseerde richtlijnen om gebruikers te helpen bij het kiezen welke mate van detail in de vragenlijst het beste aansluit op hun behoeften.

Meer informatie

Nieuwscategorieën