Het Q-BEx project wil een optimaal functionerende en aanpasbare online tool bieden om profielen van meertalige kinderen op te stellen.

Het Q-BEx project in een notendop

Meertaligheid is een wereldwijd fenomeen met een enorme verscheidenheid aan kenmerken. Overal stuiten onderzoekers, leraren en logopedisten op vergelijkbare obstakels bij het inschatten in hoeverre iemand meertalig is. De tools die binnen het Q-BEx project zijn ontwikkeld, worden onderbouwd door een grondige evaluatie van bestaande tools en door een consensus onder onderzoekers, logopedisten en leraren over welke aspecten van taalervaring moeten worden meegerekend. We hebben een gebruiksvriendelijke online vragenlijst ontwikkeld en met behulp van backend-calculators worden de uitkomsten van de huidige en de cumulatieve taalervaring direct teruggegeven. Met taalervaring bedoelen we het taalaanbod en taalgebruik van het kind. Daarnaast wordt een aantal andere relevante uitkomsten aangeleverd voor het opstellen van het taalprofiel van meertalige kinderen. De vragenlijst kan op allerlei manieren worden aangepast om het gebruik makkelijker te maken en in de gewenste mate van detail te voorzien.

De betrouwbaarheid en taaloverstijgende geldigheid van de nieuwe tool wordt bepaald aan de hand van nieuwe data van minstens driehonderd kinderen uit drie verschillende landen. Op basis van deze data zullen we evidencebased toelichting bieden om gebruikers te informeren bij het kiezen welke mate van detail in de vragenlijst het best aansluit op hun behoeften.

Ook zal met behulp van innovatieve statistische technieken een objectieve methode worden ontwikkeld om meertalige kinderen die ondersteuning nodig hebben bij de schooltaal al in een vroeg stadium te kunnen signaleren. Deze methode kan door leraren en logopedisten als hulpmiddel worden ingezet bij het inschatten van wanneer kinderen die thuis een andere taal spreken het verschil met eentalige leeftijdsgenoten zullen overbruggen.

Meer informatie

Nieuwscategorieën