Hulpmiddelen

Zie hieronder voor samenvattingen van onze wetenschappelijke publicaties. De publicaties zelf zijn toegankelijk via de Project pagina’s. Voor informatie over het ontwerp van de vragenlijst, zie de Onderzoek pagina’s.

Samenvattingen van de publicaties van ons project

Delphi onderzoek: consensus over hoe meertaligheid gemeten zou moeten worden

Een toegankelijke samenvatting van ons internationale ‘Delphi onderzoek’ naar hoe meertaligheid gemeten zou moeten worden.

Delphi onderzoek infographic

Ons ‘Delphi onderzoek’ samengevat in een infographic.

Evaluatie van bestaande vragenlijsten – toegankelijke samenvatting van onze Q-BEx publicatie

Een toegankelijke samenvatting van ons onderzoek waarin we de vragenlijsten om de taalervaring van meertalige kinderen meten evalueren.

Vragenlijstevaluatie infographic

Onze vragenlijstevaluatie samengevat in een infographic.