Ontwerp

Het ontwerp van de Q-BEx vragenlijst is volledig gedocumenteerd in:

De Cat, C., Kašćelan, D., Prévost, P., Serratrice, L., Tuller, L., & Unsworth, S. (2022). Quantifying Bilingual EXperience (Q-BEx): questionnaire manual and documentation. DOI 10.17605/OSF.IO/V7EC8

De ontwerpdocumentatiebestand kan direct worden gedownload via ons OSF repository. In dat bestand geven we uitleg over de principes die we hebben gebruikt bij het maken van de vragenlijst, en doen we verslag van de gevolgde werkwijzen tijdens het ontwerp en toepassing. We documenteren ook de evaluatiefase voorafgaanda aan de lancering. Zodra de validatiefase compleet is zullen we ook rapporteren over de validatiefase en de beperkingen van de Q-BEx vragenlijst.

De wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit het Q-BEx project zijn toegankelijk via de Project pagina’s.