Tijdlijn

Het Q-BEx project bestond uit drie fases:

  • Motivering: een kritische samenvatting van bestaande vragenlijsten en een ‘Delphi-onderzoek’
  • Ontwerp: het creëren van een aanpasbare online vragenlijst en de bijbehorende back-end calculator
  • Validatie: het verzamelen van nieuwe data om de voorspelbaarheid van de nieuwe tool vast te stellen

Hier volgt in hoofdlijnen wat elke fase inhoudt.

Motivering

Hoe zou de meertalige ervaring van kinderen gemeten moeten worden? Welke veelvoorkomende manieren om taalervaring te meten moeten worden gebruikt om onderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken? In hoeverre kunnen/moeten onderzoekers, leraren en logopedisten dezelfde uitkomsten gebruiken om een profiel op te stellen van de kinderen met wie ze werken?

Ter onderbouwing van ons project hebben we een Delphi-onderzoek uitgevoerd om deze (en tal van andere) vragen te kunnen beantwoorden. De Delphi-methode wordt heel breed ingezet om tot een consensus te komen over onderwerpen waarover tussen verschillende betrokkenen weinig tot geen eensgezindheid bestaat. Aan dit onderzoek deden 132 deelnemers uit 29 landen mee (waaronder onderzoekers, logopedisten en leraren). De details over de methodologie en de resultaten zijn terug te vinden in De Cat et al (2022).

Ons project werd daarnaast onderbouwd door een uitgebreide analyse van bestaande vragenlijsten uit de onderzoeksliteratuur. Hieruit kwam een grote variabiliteit tussen vragenlijsten naar voren en een lage vergelijkbaarheid in hun uitkomsten. Meer informatie is te vinden in Kašćelan et al (2021).

Ontwerp

Op basis van de uitkomsten van het Delphi-onderzoek, en onderbouwd door best practice uit de psychometrie, hebben we een nieuwe, online vragenlijst ontworpen. De vragenlijst is modulair en kan worden aangepast aan de behoeften van professionals. Hij kan worden ingevuld door kinderen (vanaf 8 jaar) of hun ouders/verzorgers, en is kosteloos en in steeds meer talen beschikbaar. De vragenlijst wordt door een back-end calculator omgezet in uitkomsten die voor professionals eenvoudig te interpreteren zijn. De online interface is ontwikkeld door webdevelopers (Castlegate IT).

Om de geschiktheid voor het beoogde doel van de tool te evalueren hebben we 25 volwassenen en 5 kinderen (uit 14 landen) geïnterviewd terwijl ze de vragenlijst invulden. Dit heeft ons geholpen de vragenlijst zo helder mogelijk te maken.

Validatie

De validatiefase omvatte het verzamelen van nieuwe gegevens in 3 verschillende landen. In totaal hebben we vragenlijstgegevens van 303 kinderen en voor 280 kinderen hebben we ook gegevens over taalvaardigheid en cognitieve metingen. Op basis van deze analyses bieden we evidencebased richtlijnen om gebruikers te informeren bij het kiezen welke mate van detail in de vragenlijst het best aansluit op hun behoeften.